logo2

 

Zakład Techniczny

Spółdzielni Mieszkaniowych S.A.

20-628 Lublin, UL. Skrzetuskiego 12

Tel: (81) 524 17 66

Faks: (81) 524 51 39

e-mail: biuro@ztsm.pl

Całodobowe Pogotowie Techniczne
- hydroforowe: 81 532 37 91
- inst. wodociągowych: 81 532 37 91
- inst. kanalizacyjnych: 81 532 37 91
- inst. elektrycznych: 81 532 37 91
- domofonowe: 535 544 529


slide1
slide9
slide2
slide8
slide4

Zakład Dźwigowy

Konserwacja Dźwigów Osobowych

kabina3Konserwacja dźwigów osobowych  jest prowadzona w zakresie ustalonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie i eksploatacji elektrycznych i hydraulicznych dźwigów pionowych oraz instrukcji konserwacji producenta dźwigów. Konserwacja obejmuje zakres działalności polegającej na utrzymaniu dźwigów w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów nie rzadziej niż co 30 dni.

Ponadto zobowiązujemy się do:

1. Przygotowania i uczestniczenia w badaniach okresowych dźwigów dokonywanych przez UDT.
2. Utrzymania dźwigów w stałym ruchu, w okresie do remontu przekraczającego zakres podstawowy ustalony poniżej z wyłączeniem postojów niezbędnych dla wykonywania czynności naprawczych.
3. Prowadzenia Dzienniczków Dźwigów i każdorazowo udostępniania ich organom UDT oraz upoważnionym przedstawicielom Zarządców Nieruchomości
4. Sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dźwigów według zakresu wymaganego przepisami
5. Nieodpłatnej wymiany części zamiennych ustalonych w umowie w ramach opłaty ryczałtowej miesięcznej za konserwację dźwigów w zakresie podstawowym

Montaż nowych dźwigów  i modernizacja starych dźwigów osobowych

Jesteśmy w stanie dostarczyć klientom dźwig każdego rodzaju wraz z jego montażem, między innymi
-dźwigi elektryczne z maszynownią lub bez,
-dźwigi hydrauliczne
-oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Modernizujemy stare dźwigi osobowe np.typu licencja z lat 60-70-80 
-wymiana kabiny i drzwi 
-sterowania dźwigu 
-napędu dźwigu

 zakdzwig

samDzwigi