logo2

 

Zakład Techniczny

Spółdzielni Mieszkaniowych S.A.

20-628 Lublin, UL. Skrzetuskiego 12

Tel: (81) 524 17 66

Faks: (81) 524 51 39

e-mail: biuro@ztsm.pl

Całodobowe Pogotowie Techniczne
- hydroforowe: 81 532 37 91
- inst. wodociągowych: 81 532 37 91
- inst. kanalizacyjnych: 81 532 37 91
- inst. elektrycznych: 81 532 37 91
- domofonowe: 535 544 529


slide1
slide2
slide4
slide9
slide8

Zakład Instalacyjny

Urządzenia  hydroforowe
Konserwacja i Montaż
Przeglądy i naprawy bieżące urządzeń hydroforowych.

Wykaz czynności wykonywanych podczas przeglądu zestawów hydroforowych będzie uwzględniał wymagania zawarte w instrukcji producenta urządzeń.

hydrofornia


Konserwacja i Montaż domofonów, monitoring 

pa cyfrowe1. Prowadzenie czynności konserwacyjnych polegających na utrzymaniu urządzeń domofonowych w stanie sprawności technicznej, celem zapewnienia dobrej łączności pomiędzy centrala domofonową a poszczególnymi mieszkaniami oraz zdalnego otwierania drzwi w budynkach.
2. Zakres konserwacji obejmuje wszystkie elementy instalacji domofonowej oprócz wymiany aparatu domofonowego w mieszkaniu lokatora.
3. Materiały niezbędne do prawidłowego działania instalacji domofonowych takie jak: części centralek domofonowych, rygle, zamki, szyldy, wkładki, przewody oraz elementy elektroniczne dostarczać będzie nieodpłatnie WYKONAWCA.
4. Wymiana centralek i aparatów domofonowych na urządzenia nowszej generacji lub po dewastacji nie wchodzi w zakres konserwacji.
5. Monitoring budynków mieszkalnych
- rejestratory
- kamery analogowe i IP   

Konserwacja i Montaż bram garażowych i parkingowych

 

samINST